Koulutus Elämään Säätiön opetusohjelma on kansainvälinen, mutta suunniteltu tukemaan ja täydentämään suomalaista kouluopetusta.

Life Education -opetusohjelma kehitettiin 1960-luvulla Australiassa. Sieltä ohjelma levisi Englannin kautta myös Suomeen. Nykyään ohjelma toimii 14 eri maassa ja sen käy läpi noin 4 miljoonaa lasta vuosittain. Englannissa Life Education -opetusta saa vuosittain noin 800 000 lasta. Suomessa liikkeen isänä toimi edesmennyt professori Niilo Hallman. Ohjelmaa alettiin toteuttaa meillä vuonna 2001, kun ensimmäinen opetusvaunu saatiin Englannista Suomeen.

Vuosittain opetusta saa noin 24 000 suomalaista lasta 120 alakoulussa ja päiväkodissa 20 paikkakunnalla.

Tarvitaanko ohjelmaa Suomessa?

Suurin osa suomalaisista lapsista voi hyvin ja on terveitä. Vaikka lasten terveys on kehittynyt myönteisesti, terveyden kokeminen ei ole muuttunut positiiviseen suuntaan. Joka kymmenennellä kouluikäisellä on jokin lääketieteellisesti todettava ja hoitoa vaativa vamma tai sairaus. Viime vuosikymmenien aikana lasten sairauskirjo on muuttunut. Erityisesti ylipainoisuus, astma, allergiat sekä masennus ovat lisääntyneet huomattavasti. Lasten ylipainon myötä kakkostyypin diabetes on yleistynyt myös lapsilla. Ehkäisevää ja suunnitelmallista terveys- ja päihdekasvatusta tarvitaan Suomessa yhä enemmän. Terveelliset elintavat opitaan jo varhaislapsuudessa.